...............................................................................................................................................

mkdk recordsMKDK Records on eesti üks vanemaid nn. alternatiivleibeleid, mille alguseks v6ib lugeda 1997. aastat, mil toimus esimene festival Pilvepillerkaar. Aasta hiljem ilmus esimene kassett - Beggars Farmi "Live". Mingis m6ttes määrasid need kaks sündmust ära ka MKDK edaspidise toimimisprintsiibi - k6ikide väljastamisega seotud aspektide - salvestuse, kujunduse, leviku jms. kontrollimise artisti enda poolt. Järgnevad üllitised kinnitasid seda mudelit - kontserte korraldati ja reklaamiti ise, kasutades selleks ajaks tekkinud s6pruskonna oskusi ja v6imalusi. Samamoodi oli ka Pilvekaga, lisaks olid nii esinemine ja osav6tt k6igile tasuta. Teatud m6ttes oli see ka poliitiline ideaalmudel - osalusdemokraatia rohujuuretasandil v6i ehk mingi anarhismivorm. Tundes termodünaamika seadusi on selge, et kusagilt tuleb sellisesse mudelisse energiat lisada - selleks et energiat anda. On väike ime, et saame üle kümne aasta hiljem öelda, et mudelit testiti ja testitulemused on siin nähtavad. Veelgi enam - mingi osa laborist on asunud elama iseseisvat elu ja teeb uusi katseid. Märks6naks on endiselt 'tee ise' - alates tehnika kokkujootmisest kuni plaadi masterini. See on MKDK Records. Mida see täheühend tähendab, pole enam oluline.