...............................................................................................................................................

projekt unisonProjekt Unison on heliprojekt, mis alates 2000. aastast plaadiga 'Märkmeid akustiliselt matkalt Balti Jaama / Trainpulse' on tegelenud sotsiaalse ja arhitektoonilise improvisatsiooniga. Mis on sotsiaalne ja arhitektooniline selles kontekstis? Sotsiaalne improvisatsioon lähtub ideest, et heli on üks osa kommunikatsiooniväljast, mis asub kuuldavas sagedusvahemikus ning selles osalemiseks on vaja samu baassuhtlusoskusi nagu valmidust dialoogiks ja kuulamisoskust. Arhitektooniline avaldub selle välja teises omaduses - see on seotud ruumiga ja objektidega, mis antud välja piiravad ja peegeldavad, samamoodi nagu me m6istame kommunikatsioonivälja, mis loob suhtlusprotsessile konteksti. Projekt Unison üritabki neid suhtlusatribuute ja -keskkonda t6lkida heliväljaks nagu orgaaniline masin. Improvisatsioon loob ühise aluse, mis sunnib osalejaid oma lugu rääkima arvestades ühelt poolt teatud-kogetud süntaksit ning teisalt keelepiire ja keelt luues/l6hkudes. Parimaks tulemuseks on tunnetatud vaikus, ideaaliks kommunikatsioon.

Vaata lisaks:

inglisekeelne dokumentatsioon
'6hk / Air'

Plaadiesitlus 2000 still videost "Trainpulse" 2002

Plaadiesitlus 2000 still videost "Trainpulse" 2002

Balti Jaama hoone eskiis 1964. still videost "Trainpulse" 2002